KATILIMCILAR

CPO Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi kapsamında, Türkiye’nin önde gelen marka kuruluşların;

  • CPO, satınalma ve tedarik yöneticileri
  • Ticaret Bakanlığı, TOBB, İTO, DMO ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri
  • Üniversitelerden ilgili akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler
  • Lojistik yöneticileri
  • Satınalma ve tedarik yönetimi mesleğine yeni girmiş meslek mensupları
  • Ürün ve hizmet sağlayıcı marka kuruluşlar, üreticiler, lojistik ve diğer hizmet kuruluşları
  • Banka ve finans kuruluşları, yönetim danışmanlık kuruluşları
  • TÜSMOD Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Sektör Başkanları ve Üyeleri
  •  
cpo_turkiye_katilimcilar