GİZLİLİK BİLDİRİMİ

GİZLİLİK BİLDİRİMİ :Bu gizlilik politikası ile CPO Türkiye – TÜSMOD Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi(gizlilik politikasında “cpoturkiye.org” olarak anılacaktır) üzerinden kullanıcıların cpoturkiye.org’da bulunan kişisel bilgilerin veya kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenmesi, depolanması, aktarılması, kullanımı, korunması ile kullanıcıların aydınlatılması hususları amaçlanmıştır.Kullanıcıların kişisel bilgileri; adı-soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C. vatandaşlık kimlik numarası gibi kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler veya kişisel veriler” olarak anılacaktır. Yine işbu gizlilik politikasında “açık rıza”, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.“cpoturkiye.org” kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ancak kullanıcının açık rızasıyla veya açık rıza sayılan hallerde üçüncü kişilerle paylaşılacaktır. Açık rıza sayılan hallerin başında işbu sözleşme ile gizlilik politikasını kabul etme hali gelmektedir.cpoturkiye.org kullanıcıları, işbu sözleşme ve gizlilik politikasını kabul etmekle, kişisel bilgi ve verilerin işlenmesine, depolanmasına, aktarılmasına, korunmasına ve kullanılmasına açıkça rıza gösterdiklerini kabul ettiklerini ve bunun için yazılı veya sözlü olarak ayrıca bir rıza beyanına veya işleme gerek olmadığını kabul ve beyan eder.cpoturkiye.org kullanıcısının fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmaması nedeniyle başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin, aktarılmasının veya depolanmasının gerekli olması, cpoturkiye.org’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, cpoturkiye.org kullanıcısının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin, depolamanın veya aktarmanın zorunlu olması, kullanıcıların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, cpoturkiye.org kullanıcılarının meşru menfaatleri için veri işlenmesinin, depolanmasının veya aktarılmasının zorunlu olması durumunda kullanıcıların açık rızası aranmaksızın kişisel veriler aktarılacak, depolanacak ve işlenecektir.cpoturkiye.org kişisel bilgilerin cpoturkiye.org kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli olan önlemleri almaktadır. Cpoturkiye.org bu amaçla başka programlar kullanabilir. Ancak cpoturkiye.org tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemleri alınmasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar (siber saldırı vs) sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda cpoturkiye.org’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.Bir kullanıcının bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, cpoturkiye.org haricinde, yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile de kişisel bilgiler cpoturkiye.org tarafından da güncelenebilir.Cpoturkiye.org kişisel bilgileri, ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanılabileceği, aktarabileceği, yurtiçi ve yurtdışı grup şirketleri ve iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi, cpoturkiye.org tarafından sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yönetilmesi vs. amacıyla kayıt altına alanabilir, depolanabilir ve kullanılabilir.Adli ve idari kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, gizlilik politikasına uygun olarak idari ve adli makamlar ile paylaşılabilir.Kullanıcının kişisel bilgileri, gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme dahil olan diğer kullanıcı ile paylaşılabilir.cpoturkiye.org internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.cpoturkiye.org internet sayfasını kullanan kullanıcılar, 6698 sayılı KVKK kapsamından açıkça aydınlatıldığını ve sitenin gizlilik politikasını kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

CookieDescription
No records found

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.