EKSPOTURK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un yurtiçinde fuar düzenleme yetki belgesine sahip olan Ekspoturk, ‘pazaryeri oluşturma’ stratejisi ile fuarcılık alanında faaliyetlerini geliştirerek sürdürmektedir. Ekspoturk; planladığı fuar organizasyonlarında sadece alıcı ve satıcıları ürün merkezli olarak bir araya getirmekle kalmayıp, know-how, inovasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapıldığı ‘süreli-pazaryerleri’ dizayn etmektedir.

Organize ettiği fuarları geliştirerek uluslararası niteliğini güçlendirme ve hedef sektördeki yatırımcı ve alıcıları Türk markaları ile buluşturma vizyonu ile yola çıkan Ekspoturk, katılımcı firmaların ihracatını geliştirmeyi ve dolayısıyla Türk ekonomisine katkı sağlamayı bütüncül bir yaklaşım olarak görmektedir.

Uluslararası hedef pazarlara da odaklanan Ekspoturk, yurtdışında kendi fuarlarını düzenlediği gibi uluslararası marka fuarların Türkiye temsilciliğini de yaparak katılımcı firmaların hedef pazarlarda tanıtım ve ticari faaliyetlerine zemin hazırlamaktadır.

Ajansfa olarak 2007 yılında ajans, yayıncılık, etkinlik ve iletişim faaliyetleri ile yola çıkıp, çalışma alanını genişleterek 2014 yılında fuarcılık sektörüne giren bir grubun şirketlerinden biri olan Ekspoturk, değer bazlı hizmet yaklaşımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajansfa ve Ekspoturk dışında grubun diğer firmaları Satur ve C6’dır.